Anmälan om försäljning

Om du vill sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till kommunen. Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. För aktuella avgifter se www.karlstad.se/avgifter (Från och med 1 juli 2019 kan du inte längre anmäla tobaksförsäljning. Från 1 juli måste du i stället ansöka om tillstånd att sälja tobak. Även du som anmält försäljning och har tillåtelse att sälja tobak sedan tidigare måste ansöka).

Om faktura avseende tillsynsavgift ska skickas till annan mottagare än ägaren, anges den här.

Vill du fylla i en separat fakturaadress?