E-tjänster för folköl, tobak och e-cigaretter

Ansökan om tobakstillstånd

Från och med den 1 juli 2019 krävs tillstånd för försäljning av tobak.

Ansökan kan gälla:

Anmälningar

Om du säljer folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Om du säljer din butik eller slutar sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Får du ändrade kontaktuppgifter ska du också meddela kommunen.

Redovisning av egenkontrollprogram

Du som säljer folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbeshållare ska i samband med ansökan/anmälan bifoga ditt egenkontrollprogram.
Om du har gjort om ditt egenkontrollprogram, kan du skicka in det genom att klicka på länken nedan.

Hantering av personuppgifter

Behandling av personuppgifter - allmän information.
Karlstads kommun ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Karlstads kommun hanterar personuppgifter på karlstad.se/personuppgifter.