Komplettera ansökan

Fyll i det referensnummer som du fick vid ansökan för att komplettera med ytterligare dokument

Kompletteringar till ansökan kan även göras via e-post. De bilagor du vill komplettera med bifogar du till ditt mail.

Tänk på att alltid ange vilket serveringsställe som ansökan
gäller. Använd följande e-postadress:
serveringstillstand@karlstad.se