Anmälan om upphörande

Här lämnar du uppgifter om ägaren. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan.

Här lämnar du uppgifter om försäljningsstället.


Ange vilken typ av försäljning som ska ske.