Inloggning

Hur blir jag webbkund? Du kan ansöka om ett nytt serveringstillstånd utan att vara webbkund. För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om du är tillståndshavare i Karlstads kommun. Du kan skicka in en ansökan för att bli webbkund i e-tjänsten Anmälan webbkund eller så skickar du in en begäran via e-post till serveringstillstand@karlstad.se. I begäran ska du uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.