Komplettera ansökan

Fyll i det referensnummer som du fick vid ansökan för att komplettera med ytterligare dokument

OBS!
Kompletteringar till ansökan kan även göras via e-post/post.
De dokument du vill komplettera med bifogar du till ditt mail.
Tänk på att alltid ange vilket serveringsställe som ansökan gäller.
Ange också referensnummer. Använd följande e-postadress: serveringstillstand@karlstad.se (Har du en långsam internetuppkoppling rekommenderas uppladdning via e-post.) Alla bilagor ska vara i pdf format.