Välkommen till tillståndsenhetens E-tjänster

Ansökan om serveringstillstånd 
Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor till tillståndsenheten.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd
  - Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

Avgift för ansökan om serveringstillstånd ska betalas i samband med att ansökan lämnas in. Oavsett vilket serveringstillstånd du vill ansöka om ska avgiften betalas i förväg. Ansökningsavgiften ska betalas in till Karlstads kommun innan handläggning av ditt ärende påbörjas. Om du betalar via bankgiro ska kvitto bifogas till ansökningsblanketten. På kvittot ska det framgå sökande bolag och organisationsnummer. Du kan även välja att betala via Swish, ange organisationsnummer. Vilket belopp du ska betala in kan du se i Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd, öl och tobak.

Anmälningar 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos tillståndsenheten kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker.
  - Upphörande av serveringstillstånd.

Serveringsansvarig personal 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos tillståndsenheten kan du också registrera och avregistrera
serveringsansvarig personal.

Restaurangregister 
Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd, restaurang- och ägaruppgifter.